2887

Clients from Europe

170.000

Average tons per year carried

100%

Euro 6 trucks

News

  • Anunt Public

    SC CARSPEED SRL cu sediul in Craiova, blvd Decebal, nr.60A, Bl.36, sc.1, parter, jud. Dolj , titular al proiectului “Construire service auto parter” anunta  publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire service auto parter” propus a fi amplasat in com. Pielesti, str. Calea Bucuresti, nr.115B, jud. Dolj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rares nr.1, jud. Dolj, in zilele de luni-joi, intre orele 08:00-16:30 si vineri intre orele 08:00-14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.apm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

  • Company celebration

    Already a tradition in our company, between Christmas and New Year, all our staff gather together and celebrate in a relaxed environment. This year we had the pleasure to discover the violin mastery of our good colleague, Mr. Fisca Daniel. And our partners in the cafeteria DAMARIN, they have created a wonderful birthday cake. Joy and happiness! Happy Birthday Carspeed team!